Woondroom

Visie

Personen met een stoornis binnen het autisme spectrum hebben extra ondersteuning nodig op hun weg naar zelfstandigheid; een passende en veilige woonomgeving is hierbij van groot belang.

We willen voor hen een woonsituatie creëren van waaruit zij de gelegenheid krijgen om zo zelfstandig mogelijk hun leven op te bouwen.

Hiervoor is, buiten het feit dat er woonruimte nodig is, ook begeleiding van groot belang.
De begeleiding zal zich voornamelijk richten op het bieden van veiligheid, duidelijkheid en structuur. Ook is individueel toegepaste ondersteuning wenselijk en noodzakelijk.
Binnen ons project bieden we 24-uurs zorg en zullen er dus 24 uur per dag mogelijkheden zijn voor begeleiding.

Om de zorg te realiseren werken wij intensief samen met Woondroom Zorg.

 

Ouderinitiatief

Naast deze professionele ondersteuning blijft de betrokkenheid van de ouders/verzorgers en overige betrokken instanties van groot belang bij de verdere realisatie van deze woonvorm.

Van alle ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij zich steeds in blijven zetten om deze droom te realiseren. Hierbij kun je denken aan geregeld overleg, bestuurstaken en commissies op allerlei gebied.

Alle ouders dragen dus gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele project!

 

Woondroom

Onze visie en initiatief worden ondersteund en begeleid door Woondroom Zorg. uit Geldermalsen. 

Naast dit project in Veldhoven heeft Woondroom Ontwikkeling landelijk al een aantal lopende projecten voor mensen met autisme......