Woondroom

Stand van zaken (7-12-2013)

07 december 2013 18:01

Afgelopen week is er gestart met het aanbrengen van het 'waxed wood' en zijn enkele steigers weggehaald. De witte laag op de gevelmuren wordt pas in het voorjaar aangebracht in verband met de temperatuur. Het is namelijk beter wanneer de temperatuur bij het aanbrengen wat hoger is.

Over een paar weken vindt een kijk-en meetmoment plaats waarbij we ook binnen in het gebouw kunnen kijken.