Woondroom

Nieuws van 'thuis

03 oktober 2013 16:08

Gelezen op de site van 'thuis (voorheen Aert Swaens)

Nieuws van 'thuis

                       

Appartementen voor JOVO/Woon-droom bereiken hoogste punt

Op maandag 23 september heeft aannemer Hurks het hoogste punt bereikt van de appartementen voor JOVO/Woondroom aan de Vos en Ree in Veldhoven. Dat hebben alle betrokken partijen samen met de toekomstige bewoners feestelijk gevierd.

In het gebouw komen 24 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte voor jongvolwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. “BijWoonstichting ’thuis vinden we het belangrijk om juist ook deze doelgroep perspectief te bieden op zelfstandig wonen. Mede door dit ouderinitiatief, de betrokkenheid van de toekomstige bewoners en de goede samenwerking met de gemeente hebben we weer een pareltje toegevoegd aan onze woningportefeuille. Een project waar Veldhoven trots op kan zijn", aldus Hilde Van der Herten, directeur-bestuurder van ’thuis.

De bouw vordert volgens planning en de appartementen worden naar verwachting begin 2014 opgeleverd. Op dit moment zijn er nog slechts enkele appartementen beschikbaar.

JOVO/Woondroom
Ouders van deze jongvolwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum namen een aantal jaar geleden het initiatief om een eigen plek te realiseren waar hun kinderen zelfstandig kunnen wonen. Ze verenigden zich in twee stichtingen: stichting JOVO Veldhoven en stichting Woondroom Veldhoven. Door de samenwerking met de gemeente Veldhoven, Woonstichting ’thuis ende adviesrol van MEE (ondersteuning voor mensen met een beperking) kan dit bijzondere project gerealiseerd worden.

Woonstichting ’thuis
Woonstichting ’thuis heeft 10.500 woningen in Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Son en Breugel en Best en heeft als doel betaalbaar en prettig wonen mogelijk te maken. Naast het leveren van betaalbare huisvesting zet Woonstichting ’thuis zich in voor leefbare buurten en heeft zij aandacht voor mensen die moeite hebben zich staande te houden in een steeds complexer wordende maatschappij. Met de deelname aan dit ouderinitiatief voorziet ’thuis in de vraag naar maatschappelijk vastgoed in Veldhoven.

Meer informatie
Stichting JOVO:  www.jovoveldhoven.nl
Stichting Woondroom: www.woondroomveldhoven.nl

Geplaatst op: 24 september 2013

http://www.mijn-thuis.nl/Nieuws/1/131/Artikel-32/