Woondroom

Welkom op de website van Stichting Woondroom Veldhoven.

 

Zou je graag meer informatie willen ontvangen over ons Woondroom project, stuur dan een kort berichtje naar info@woondroomveldhoven.nl

 

Over ons

Over ons

Woondroom Veldhoven is het initiatief van ouders van (jong)volwassenen die een autisme spectrum stoornis hebben.

Wij willen gezamenlijk een veilige en fijne woonplek voor onze jongeren realiseren, waarbij hen tevens de ondersteuning wordt geboden die ieder nodig heeft.

Het is de ''Droom'' van onze jongeren om een geborgen eigen ‘thuis’ te creëren.

 

Over ons

Visie

Personen met een stoornis binnen het autisme spectrum hebben extra ondersteuning nodig op hun weg naar zelfstandigheid; een passende en veilige woonomgeving is hierbij van groot belang. 

We willen voor hen een woonsituatie creëren van waaruit zij de gelegenheid krijgen om zo zelfstandig mogelijk hun leven op te bouwen.

Lees meer

Over ons

Begeleiding

De benodigde zorg en begeleiding zal worden afgestemd op ieders individuele behoefte. Binnen ons project bieden we waar nodig 24-uurs zorg. 

De begeleiding is er op gericht om de bewoner zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten wonen.

Lees meer

Contact

Stichting Woondroom Veldhoven

info@woondroomveldhoven.nl

K.v.K. 17253163

Rabobank: NL54RABO0150252471